Digital Pringting & Advertising
Mrežna rešenja

Dizajniranje i planiranje mreže

Ako ste umorni od usporenih performansi ili nedostupnosti određenih mrežnih usluga, možemo da pomognemo!

Megareklam se fokusira na određivanje optimalne infrastrukture dizajna u skladu sa Vašim zahtevima poslovanja. Ova usluga poštuje najviše industrijske standarde za proveru i poboljšanje mrežnog okruženja, kako bi se obezbedila robustna, efikasna i pouzdana mrežna infrastruktura. Tokom ovog konsalting angažmana, Megareklam network konsultanti će se sastati sa Vama, radi upoznavanja sa vašim poslovnim okruženjem i potrebama.

Zasnovane na Vašim specifičnim potrebama i našem iskustvu, isporučićemo Vam najbolju mrežnu arhitekturu, uz prateću dokumentaciju koja opravdava troškove operativnog poslovanja kritične mrežne infrastrukture, te  Vam ponuditi i brendiranu opremu, implementaciju i održavanje  koja odgovara Vašim poslovnim zahtevima.

Optimizacijom postojeće infrastrukture, mi pomažemo našim klijentima u podizanju performansi sistema,postojećih i novih aplikacija, kao i povećanje predvidivosti budućih aplikacionih inicijativa.

 

Tehnoloska rešenja
Planiranje, analiza, integracija, umrežavanje

Softverska rešenja
Licenciranje, softverska podrška

Hardverska rešenja
Serveri, kompjuteri, štampači
Virtuelno IT odeljenje
Ako ste umorni od usporenih performansi ili gubitka podataka, možemo da pomognemo!