Digital Pringting & Advertising
Unutrašnje brendiranje > A - table

A - TABLA je izrazito efektan proizvod za skretanje pažnje. Nezaobilazan je na svim mestima gde je neophodno da se posetilac, ili prolaznik "saplete o informaciju". Napravljen je od 2 klik rama sa nogarama.

Najčešće upotrebljavani formati ramova su B2 i B1, A1 i A0. Visina nogara varira od 100 do 145 cm. Po potrebi izrađujemo i table nestandardnih dimenzija i ugrađujemo posebnu opremu - korpu za prospekte, i/ili držač naslova.